SE +46 (0)70 740 10 46  

KATTENS MILJÖ ATT VÄXA UPP I

HYGIEN

För att katterna ska ges den bästa starten i livet så håller vi mamma katterna och ungarna avskilda från de andra katterna med att de små ungarna är känsliga för infektioner innan de hunnit bli så gamla att de fått sina vaccinationer. När man som vi har flera katter är det också lite extra viktigt att hålla hög standard på städ och sanering. Vi använder oss av en klor-baserad produkt som heter Life Clean. Den avdödar alla bakterier, svampar/sporer och virus. Life Clean har sitt säte i Uddevalla och har tillsammans med forskare tagit fram denna patenterade produkt.
God hygien

Främjar katternas möjlighet till god uppväxt.

God hygien

Minskar smittspridning.

God hygien

Kunskap i detta ett måste som uppfödare.