SE +46 (0)70 740 10 46  

Aros af Ryssgärdet

Här får du/ni insikt hur vi planerar och tänker från start till mål med våra kullar och vår avel.

Vi vill se till att avla på mentalt stabila och häslosunda katter. Abessinier-stammen är inte så stor och hanarna är få, så det krävs noga planering att matcha föräldrapar för att få ungar som kan föra goda gener vidare. Vi vill främja Abessinieraveln med att se till att vi i samarbete med de andra uppfödarna hjälps åt att föda upp vackra friska katter. Med att stammen också är liten behöver man ha god uppsikt på att inte avla på närstående/besläktade individer.

Allt går liksom hand i hand, katterna ska var både vackra att se på (vara rastypiska) men de ska framför allt också vara friska och sunda både kroppsligt och mentalt för att man ska vara riktigt nöjd.

Det är långsiktigt planerande och ibland får man bortse från det vackra och rikta in sig på hälso och mentalbiten för att längre fram i generationerna, när man fått dessa bitar på plats kan man rikta fokus på skönhet. Ett vackert yttre kompenserar inte för en katt som man får spendera tid och pengar tillsammans med hos veterinären. Hälsa går först i alla lägen.